สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558

หางาน หางานใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558

จังหวัดเพชรบูรณ์ – ิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนมยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทางแพทย์แผนจีน วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวดเพชรบูรณ์ วันที่เปิดรับสัมคร :2 – 6 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม…สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 3 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,552 บาท คุณสมบัติ ม.3 , ม.6 อายุไม่เกิน 40 ปี มีใบขับขี่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,032 บาท คุณสมบัติ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ 3 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,030 บาท คุณสมบัติ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา จิตวิทย…

30 October 2015 | 8:07 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments