สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ

หางาน งานใหม่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่พัสดุ

ไทย – เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น ผู้สนใจสามารถได้ที่ ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 20 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภัคดี ( อาคารบี ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3480 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2559…ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนการเงินและบัญชี) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการ…

19 November 2016 | 8:08 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments