สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ไทย – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได…้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทรศัพท์ 0 2590 7184 และ 0 2590 7241 รายละเอียดเพิ่มเติม…

27 July 2016 | 4:49 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments