สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559

งาน ค้นหางาน สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559

ไทย – ขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโคร กระทรวงสาธารณสุข อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สถาบันบำราศนราดูร อาคาร 10 ชั้น 6 ถนติวานนท์ ตำ…ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ครั้งที่ 1/2559 ด้วยสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 ตำแหน่งรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี สา…

27 July 2016 | 7:25 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments