สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

งาน งานใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท

จังหวัดตาก – ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤต รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ อัตราว่าง/สถานที่ปฏิบัติงาน 1 อัตรา/ปฏิบัติงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร…ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก เลขที่ 589 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-517638-9 ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา08.30 – 16.30 นาฬิกา Download File…

14 June 2016 | 11:49 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments