สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หางาน ค้นหางาน สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จังหวัดขอนแก่น – สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)สาขาการจัดการ สาขาการเงินสาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาบริหารงานทั่วไป ปริญญ…ับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเลียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานจังหวัดขอนแก่น…

6 December 2015 | 7:28 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments