สำนักงานจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 15 – 21 สิงหาคม 2560

งาน งานใหม่ สำนักงานจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ เปิดรับสมัคร 15 – 21 สิงหาคม 2560

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – จังหวัดราชบุรี – สำนักงานจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง “พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน” จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (Microsoft Office และ Internet) ผุ้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราช…การ รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…

17 August 2017 | 5:02 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments