สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ค้นหางาน สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดเพชรบูรณ์ – สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-24 พ.ย.2559 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท คุณสมบัติ – เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง – มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ ดังนี้ -สามารถปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ สามารถ เขียนโปรแกรม ด้วยภาษา PHP/ MySQL หรือภาษาอื่นๆ ได้ – สามารถดูแล แก้ไขปัญหา แล…ะบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ได้ หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ Window Server หรือ Linux Server จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อการวางแผน และการบริหารงานภายในองค์กร – สามารถใช้โปรแกรมด้าน Graphic Design และตัดต่อ VDO ได้ – สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศา…

18 November 2016 | 1:04 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments