สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

หางาน หางาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กรุงเทพฯ – สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร รับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผล ด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2 ความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows , ระบบ Interbet สามารถพัฒนา Website โดยใช้เครื่องมือ FrontPage , Dream weaver , PHP หรือชุดคำสั่ง HTML และการใช้คำสั่งจ…ัดการฐานข้อมูล SQL , My Sql , FOXPRO ได้ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานคลัง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : 5 – 12 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

2 July 2016 | 2:10 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments