สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครงาน ค้นหางาน สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

จังหวัดพิษณุโลก – านที่รับสมัคร : งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 ถนนราเมศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 055-302-518 วันที่เปิดรับสมัคร : 1 – 7 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช หรือ ปวท หรือ ปวส ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2 ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ตามวุฒิ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช หรือ ปวท หรือ ปวส ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถ…

24 October 2016 | 4:59 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments