สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึง 28 เมษายน2560

หางาน กำลังหางาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึง 28 เมษายน2560

ไทย – สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เปิดรับสมัคร 20 มีนาคม ถึง 28 เมษายน2560 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น… 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…

10 March 2017 | 2:26 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments