สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ – สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel 3) มีคว…ามรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานสารบรรณ การรับ-ส่งเอกสาร 2) การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 3) การจัดเตรียมเอกสารการประชุมและจดรายงานการประชุม 4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น บันทึกข้อมูลด้านบัญชี, ด้านพัสดุ เกณฑ์การประเมิน : เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัดก…

3 May 2016 | 10:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments