สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)

สมัครงาน งานว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)

ตำบลมหาดไทย, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดมุกดาหาร – สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร) ตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร) อัตราเงินเดือน : 18786 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้าน…เอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ท…

5 February 2017 | 8:56 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments