สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลนครนายก)

หางาน หางานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลนครนายก)

จังหวัดนครนายก – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลนครนายก) ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โรงพยาบาลนครนายก) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริการ,วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช.,ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เกณฑ์การประเมิน : – เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอ…

18 August 2016 | 6:34 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments