สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์)

หางาน งานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์)

จังหวัดสุรินทร์ – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์) โดยวิธีการ คัดเลือก ตำแหน่ง : เภสัชกร , พยาบาลวิชาชีพ(โรงพยาบาลสุรินทร์) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : – ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ความรู้ความจำเป็น (วิชาที่สอบ) : – ทักษะ/สมรรถนะ : – เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จน…

22 December 2016 | 7:05 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments