สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

สมัครงาน กำลังหางาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร :กลุ่มง…านทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 48 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…

4 March 2017 | 6:00 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments