สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 410 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2558

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 410 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2558

ไทย – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 410 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2558 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 410 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สมัครทาง Website https://moph.job.thai….com/ วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 Advertising โฆษณา…

18 November 2015 | 12:35 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments