สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเงินและบัญี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด)

สมัครงาน หางานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเงินและบัญี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด)

จังหวัดร้อยเอ็ด – สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเงินและบัญี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิชาการเงินและบัญี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ และนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด) อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิกา…รศึกษา : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – เกณฑ์การประเมิน : – เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข…

26 May 2016 | 12:02 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments