สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน กำลังหางาน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา…เกษตรศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 285 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3882-4420 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม…

27 October 2016 | 1:48 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments