สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 40,000-60,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หางาน งานใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 40,000-60,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ไทย – สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 40,000-60,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร อัตราเงินเดือน : 40,000-60,000 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จก…ารศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

29 June 2016 | 7:33 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments