สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัคร นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2559

หางาน ค้นหางาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัคร นิติกร วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 19 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2559

จังหวัดสิงห์บุรี – ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายการต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีใน…สาขาวิชานิติศาสตร์ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ Download File…

17 October 2016 | 6:23 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments