สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส ปวท เปิดรับสมัคร 21 – 25 กันยายน พ.ศ. 2558

งาน งานใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส ปวท เปิดรับสมัคร 21 – 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ไทย – สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช ปวส ปวท เปิดรับสมัคร 21 – 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปร…ิญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย เลขที่ 268 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 Download…

3 September 2015 | 1:56 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments