สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัคร พนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

งาน หางาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ รับสมัคร พนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช. ทุกสาขา

จังหวัดเพชรบูรณ์ – ด้วยกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ จังประกาศให้ทราบโดยทั่วกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสรรพากร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท + เงินครองชีพชั่วคราว 2,000 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จา…ดสถาบันที่ ก.พ. รับรอง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 -18 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ ชั้น 1 อาคาร สำนักงาน พื้นที่ เพชรบูรณ์ 338 ม .5 อ เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม…

5 November 2016 | 3:46 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments