สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

หางาน งานว่าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

จังหวัดตรัง – องผู้สมัคร 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที 31 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 4 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-218964 , 075-212864 รายละเอียดเพิ่มเติม…สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้ง แต่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี 3. สามารถสื่อสารและอ่่านออก เขียนได้ ในภาษาเมียนมาเป็นอย่างดี เอกสารและหลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสูงข…

4 November 2016 | 1:36 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments