สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมัครงาน งานว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จังหวัดปราจีนบุรี – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชา…นการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

17 July 2016 | 7:42 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments