สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครงาน ค้นหางาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช – างการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสัมคร : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 075-343409 – 10 วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี 2 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือท…

3 August 2016 | 6:54 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments