สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2558

รับสมัครงาน มองหางาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2558

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันต…ุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 3 ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันี่ 24 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน 2558 ในวันเวลาราชการ Download File | | |…

1 September 2015 | 11:44 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments