สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

สมัครงาน ค้นหางาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดชลบุรี – ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ทางพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี เล…ขที่ 31/2 หมู่ 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3828 2381, 0 3828 2383 วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…

18 March 2017 | 5:40 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments