สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

งาน หางาน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดขอนแก่น – าขาวิชาการเลขานุการ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น) (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนเลย) (ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนเลย (เกษตรที่สูง) กลุ่มงาน บริการ ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง จํานวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สมัครทาง เว็บไซต์ : วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพ…ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น) 1 เจ้าพนักงานธุรการ (จังหวัด ขอนแก่น บึงกาฬ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี) กลุ่มงาน บริการ ค่าตอบแทน 13,800 บาท อัตราว่าง จํานวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือส…

28 July 2017 | 11:41 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments