สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1- 7 กันยายน 2558

สมัครงาน งานใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร ธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1- 7 กันยายน 2558

จังหวัดอุบลราชธานี – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ต่อทุกปีงบประมาณ คุณสมบัติ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 วันที่เปิดรับสมัคร : 1…- 7 กันยายน 2558 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม | | |…

23 August 2015 | 1:00 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments