สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (สงขลา) บสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5

งาน หางาน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (สงขลา) บสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5

จังหวัดสงขลา – ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 5 จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่าทางบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือพณิชยการ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 15 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 424 ถน…นไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา วันที่เปิดรับสมัคร : 17 – 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

21 October 2016 | 7:06 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments