สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรีทุกสาขา

รับสมัครงาน งานว่าง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรีทุกสาขา

จังหวัดสงขลา – สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรีทุกสาขา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 8) อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่าง…งช่างกลโลหะ ทางช่างโลหะ ทางยานยนต์ ทางเครื่องกล ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างกลเกษตร 5 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 8) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร…

9 June 2016 | 5:44 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments