สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รับสมัครงาน ค้นหางาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไทย – ั้นสูงขึ้นไป วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : อาคารพิพิะภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Tags:…สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : – มีคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ…

1 July 2017 | 7:55 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments