หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท รับสมัครพนักงาน ดังนี้

งาน งานว่าง หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท รับสมัครพนักงาน ดังนี้

หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท – อำเภอเชียงของ, จังหวัดเชียงราย – นนาเซ็นเตอร์มาร์ท สาขาเชียงของ รับพนักงานธุรการขนส่ง 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย อายุระหว่าง23-30ปี วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี สถานที่ใกล้เคียง ธนาคารกสิกรไทยสาขาเชียงของ 4.หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท สาขาพะเยา รับพนักงานธุรการขนส่ง 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย อายุระหว่าง23-30ปี วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี สถานที่ใกล้เคียง แยกป่าแ…1.หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท สำนักงานใหญ่ รับสมัครพนักงานขนส่งและติดตั้งงาน เพศ ชาย อายุระหว่าง23-30ปี วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ 2.หจก.ลานนาเซ็นเตอร์มาร์ท สาขาแม่สาย รับพนักงานธุรการขนส่ง 1 ตำแหน่ง เพศ ชาย อายุระหว่าง23-30ปี วุฒิการศึกษา ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี สถานที่ใกล้เคียง เยื้องกับโรงแรมแม่โขงเดลต้า 3.หจก.ลา…

12 May 2016 | 7:57 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments