หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง รับสมัคร พนักงานบัญชี และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน หางาน หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง รับสมัคร พนักงานบัญชี และพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

: หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง – อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ – ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี และพนักงานบริการ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ : 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า คุณสมบัติอื่นๆ : เงินเดือน : 12000 – 15000 เงื่อนไข/ลักษณะงาน : 1. [หน้าที่หลัก] จัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่ายในแต่ละวัน รวมไปถึงข้อมูลลูกหนี้ เจ้าหนี้ และร้านค้าต่างๆ 2. [หน้าที่หลัก] จัดทำบัญชีสรุปรายรับ – รายจ่ายของทุกๆเดือน 3. [หน้าที่หลัก] ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ (เนื่องจากทางร้านเป็นขายส่งอะไหล่ และเครื่องปรับอากาศ) 4. ช่วย…งานขายหน้าร้าน กรณีมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน หากพนักงานขายไม่ว่าง หรือมีลูกค้าเขาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ณ เวลานั้น 5. รับโทรศัพท์ลูกค้า ติดต่อประสานงาน 6. ตรวจสอบสินค้าเข้า – ออก 7. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายในบางครั้ง เช่น ห่อพัสดุ พิมพ์ใบแจ้งที่อยู่ลูกค้า เขียนใบเสร็จรับเงิน ตอบอีเมล์ ฯลฯ ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 8. ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8:00 – 17:00 หากจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา ที่บริษัทมี OT ให้พิเศษ ข้อมูลติดต่อ ชื่อสถานประกอบการ :: หจก.เชียงใหม่แอร์แคร์เอ็นจิเนียริ่ง สินค้า/บริกา…

5 January 2016 | 8:37 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments