หลักเฟ้นหาบุคลากรสายเทคโนโลยี คำบอกเล่าจาก ThoughtWorks

งาน งานว่าง หลักเฟ้นหาบุคลากรสายเทคโนโลยี คำบอกเล่าจาก ThoughtWorks

ตำบลเหนือ, อำเภอเมืองกาฬสินธ์, จังหวัดกาฬสินธุ์ – ตำบลนาซอ, อำเภอวานรนิวาส, จังหวัดสกลนคร – ราะนักเทคโนโลยีไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้อีกต่อไป ดังนั้น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดริเริ่ม สำนึกความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบ จึงล้วนมีความสำคัญ ส่วนในเชิงธุรกิจนั้น ผู้สมัครจะต้องรู้ว่าจะนำทักษะต่างๆ ของตน มาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและของลูกค้าได้อย่างไร รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำที่ดี เพื่อให้การพัฒนาบริษัทโดยใช้ดิจิตัลเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 5.ความเหมาะสมและเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร (Culture fit) ท้ายสุด ผู้มีหน้าที่สรรหาบุคลากรต้องคอยติดตามว่าข…หลักเฟ้นหาบุคลากรสายเทคโนโลยี คำบอกเล่าจาก ThoughtWorks เขียนโดย นางสาวนิคิตา เอลิซาเบท ไซริแอ็ก หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลระดับโลก เทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทั้งหลายที่พยายามก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิตัล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารข้ามชาติหรือแม้แต่ร้านดอกไม้ ไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดหลีกเลี่ยงกระแสเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกได้ ไม่น่าแปลกใจที่การขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ได้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน…

18 August 2018 | 4:41 am งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments