(หลายอัตรา)สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

หางาน งานว่าง (หลายอัตรา)สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จันทรเกษม, จตุจักร, กรุงเทพฯ – : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร กศน. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ท…1 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทา…

8 February 2017 | 6:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments