(หลายอัตรา ส่วนกลางและถูมิภาค) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2560

งาน มองหางาน (หลายอัตรา ส่วนกลางและถูมิภาค) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ไทย – ม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือ 2 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 3 ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย 157 หมุ่ 10 บ้านบางกระดาน ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร 0 5561 2403 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง… ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 7/78 อ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3471 1941 4 นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สมัครได้ที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม 7/78 อ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โทร 0 3471…

16 December 2016 | 8:33 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments