หัวหน้ากรุ๊ปทัวร์

รับสมัครงาน งานใหม่ หัวหน้ากรุ๊ปทัวร์

ภาคเหนือ – -ดูแลกรุ๊ปทัวร์ ลูกทัวร์ ตามโปรแกรมที่ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ทางบริษัทกำหนด -ติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับงานด้านการเอกสารได้ -ไม่มีภาระผูกพัน สามารถเดินทาง และพร้อมตลอดเวลา -มีความอดทนสูง เพราะต้องเดินทางเป็นประจำ -มีความรู้และความเข้าใจในสถานที่ท่องเที่ยว เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พอใช้ได้ -มีใจรักงานด้านบริการ (สำคัญมาก) เพราะหัวใจของงาน คือการบริการ สวัสดิการ เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน เงินเดือน 12,001 – 15,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ป…ี วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี 2. สามารถเดินทางได้ โดยไม่ติดขัดปัญหาใดๆ และมีความพร้อมในการทำงาน เพราะต้องเดินทางเป็นประจำ 3. มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักในงานด้านบริการ สามารถเข้ากับผู้คนได้ทุกกลุ่ม สดใส ยิ้มแย้ม และร่าเริง 4. ไม่มีภาระพันธะใดๆ ที่จะส่งผลเสียต่องาน รักและภูมิใจในงานที่ทำ 5. ถ้ามีประสบการณ์งานด้านการท่องเที่ยวจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนมหิดลขาออก ก่อนถึงสะพานภูธรภาค5 วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครทางอีเมล์…

6 October 2015 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments