หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ – TBE (กาญจนบุรี)

งาน งานใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ – TBE (กาญจนบุรี)

ไทยเบฟเวอเรจ – ตำบลท่าม่วง, อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี – หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ – TBE (กาญจนบุรี) หน้าที่และความรับผิดชอบ → รับนโยบายของผู้บังคับบัญชามาวางแผนการปฏิบัติงาน → ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีและการใช้วัสดุต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ → ควบคุมดูแลการจัดการ เบิก – จ่ายวัตถุดิบ พัสดุบรรจุ พัสดุทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการรับ เคลื่อนย้าย เก็บรักษาและส่งมอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปรับปรุงแก้ไขเสนอแนะเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้า → ควบคุม… เป็นต้น → บริหารและปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – ปริญญาตรี ทั่วไป ไม่จำกัดสาขา – รับผิดชอบงานด้านพัสดุมา 3-5 ปี หรืองานอื่นๆ ที่สนับสนุนงานด้านแผนกพัสดุ – มีทักษะในการจัดการด้านบริหาร – มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาได้ดี – มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ – มีทักษะในการสื่อสารดี – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี ติดต่อสอบถาม คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211 สำนักทรัพย…

17 October 2018 | 3:25 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments