หัวหน้ากลุ่มงาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 5 ราชบุรี

หางาน ค้นหางาน หัวหน้ากลุ่มงาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 5 ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) สปสช. เขต 5 ราชบุรี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 23 มีนาคม 2559 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 20,000-88,000 ลักษณะการทำงาน 1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ข้อบังคับ ประกาศ คู่มือและแนวทางที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน รวมถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2. ทบทวนศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติม ประเด็นสถานการณ์ปัญหาและความจำเป็นด้านการเข้าถึงและคุณภาพบริการ(Health Needs Assessment) ระดับเขต ศ…ุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์การเงินด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 10 ปี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รถรับ-ส่งพนักงาน, สิทธิค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว, สิทธิค่าการศึกษาบุตร, สวัสดิการผู้ปฏิบัติการ, ฌาปนกิจสงเคราะห์ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม สามารถสมัครงานผ่านหน้าเว็บไซด์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th ติดต่อ – สอบถาม เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราช…

24 March 2016 | 4:43 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments