หัวหน้าคุมคนงาน

สมัครงาน ค้นหางาน หัวหน้าคุมคนงาน

บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด – กรุงเทพฯ – สาย มีเบี้ยขยัน ให้ 1000 บาท ต่อเดือน 3.2 โบนัส ออกให้วันตรุษจีนของทุกปี เงินโบนัส จะประเมินจาก ผลประกอบการ ( กำไร ) ของบริษัทและผลงานของพนักงานเป็นหลักส่วนระยะเวลาการทำงานก็มีส่วนในการพิจารณา และ การ ขาด ลา มาสาย มีผลกับโบนัสซึ่งจะเอามาลบออกจากเงินโบนัสที่จะได้รับ 3.3 แบบฟอร์มแจกฟรี เมื่อพนักงานผ่านโปรทางบริษัทมีสื้อฟอร์มแจกให้ฟรี 3 ตัว ถ้าพนักงานทำงานครบ 1 ปีทางบริษัทจะแจกเสื้อฟอร์มเพิ่มอีก 2 ตัว (บังคับใส่ จันทร์-วันศุกร์) ถ้าไม่ใส่ตามที่บริษัท กำหนดให้ จะถูกปรับ 50 บาท ต่อวัน ทำงานไม่ครบ 1 ป…ี รายละ 1,000 บาท หลักฐานยืนยัน – สำเนามรณะบัตร 3.9.2 งานแต่งงาน 3.9.1 พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป จะได้เป็นวันหยุด 7 วัน หลักฐานยืนยัน – สำเนาทะเบียนสมรส 3.10 สวัสดิการกรณีพนักงานลาออกจากบริษัท 3.10.1 พนักงานมีอายุงานครบ 5 ปี ได้เงินเดือนล่วงหน้า 2 เดือน 3.10.2 พนักงานมีอายุงานครบ 10 ปี ได้เงินเดือนล่วงหน้า 5 เดือน 3.11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.11.1 พนักงานจ่าย เงินสะสม 2% ต่อเดือน 3.11.2 บริษัทจ่าย เงินสมทบ 2% ต่อเดือน – สามารถสะสมตั้งแต่ 1 ปี และจะได้คืนทุกๆ 5 ปี โดยจะได้คืนทั้ง…

9 June 2017 | 7:54 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments