หัวหน้างานขนส่ง (สาขาบ้านนา จ.สระบุรี)

รับสมัครงาน มองหางาน หัวหน้างานขนส่ง (สาขาบ้านนา จ.สระบุรี)

จังหวัดสระบุรี – “เอส ซี กรุ๊ป” เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบบูรณาการชั้นนำของประเทศไทย ที่มีบทบาทในธุรกิจปิโตรเคมี พลังงาน การขนส่งทางบก ทางเรือ และการให้บริการนอกชายฝั่ง ด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากว่า 30 ปี ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดปฎิรูปการจัดการและขนส่งสินค้าแบบสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้ – ISO 9001: 2008 – ISO 14001 : 2004 – OHSAS 18001 : 2007 – TIS 18001 : 2554 – ISM CODE (DOC…ยุ 23 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 3.มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง 1 ปีขึ้นไป 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ 5.มีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้ดี มีความอดทน และเรียนรู้งานได้เร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 6.สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ** สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานี NGV แก่งคอย จ.สระบุรี **…

16 July 2016 | 10:38 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments