หัวหน้างานซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง(ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

งาน หางาน หัวหน้างานซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง(ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging) ผลิตและจำหน่ายฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน มีโรงงานสาขา 2 ที่ คือ โรงงานสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงงานสาขาจังหวัดระยอง ปัจจุบันกำลังขยายกำลังการผลิตโรงงานสาขาที่ 3 ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จ.สมุทรสาคร ซึ่งเปิดรับสมัครบุคลากรจำนวนหลายอัตรา หัวหน้างานซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง(ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร) 3 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 28 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัต…ิงาน : , เงินเดือน(บาท) : 12,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : ระดับหัวหน้างานกำหนดแผนการบำรุงรักษา พร้อมทั้งควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับช่างซ่อมบำรุง รับผิดชอบในการซ่อมและการบำรุงรักษาตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : ชุดฟอร์ม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร,สหกรณ์ออมทรัพย์, ทุนการศึกษา, และเงินช่วยเหลืออื่นๆ คุณสม…

28 August 2015 | 10:57 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments