หัวหน้างานซ่อมบำรุงรถยนต์ (สุราษฎร์ธานี)

หางาน หางานใหม่ หัวหน้างานซ่อมบำรุงรถยนต์ (สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ำรองเลี้ยงชีพ • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน • ของเยี่ยมไข้ • รางวัลอายุงานนาน ตำแหน่ง : หัวหน้างานซ่อมบำรุงรถยนต์ (สุราษฎร์ธานี) รายละเอียดของงาน – วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) – ควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน – ตรวจสอบ,ติดตามงานซ่อมบำรุงฯที่ส่งซ่อมภายนอก โดยต้องผ่านการพิจารณา จากผู้บังคับบัญชาก่อน – จัดเก็บข้อมูลการซ่อม/สรุปรายงานประจำรายวันและรายเดือน – ควบคุม Stock อะไหล่ให้มีปริมาณตามความเหมาะสมกับงานซ่อมฯ รวมทั้งการสั่ง ซื้อให้เกิดประสิทธิภาพ – กำกับดูแลงาน…เอกสารในการ Audit ของงานวิศวกรรม สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรสาคร 1 ตำแหน่ง และสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา (ด่วน) ตามที่ตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย ปวส. – ป.ตรี สาขาช่างยนต์ และสาขาเครื่องกล อายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้ / เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง และงานด้านอะไหล่ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ วิธีการสมัคร 1) สมัครด้วยตนเอง – สำนักงานใหญ่ (จ.สมุทรสาคร) 2) สมัครได้ที่สำนักงานสาขา : – สนง.สระบุร…

14 August 2015 | 10:39 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments