หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด ( Maintenance Leader) ประจำพื้นที่จ.ลำพูน

งาน กำลังหางาน หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด ( Maintenance Leader) ประจำพื้นที่จ.ลำพูน

จังหวัดลำพูน – การปฏิบัติงานนอกสถานที่) สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมพัฒนา ตำแหน่ง : หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด ( Maintenance Leader) ประจำพื้นที่จ.ลำพูน รายละเอียดของงาน 1. ร่วมกำหนดแผนงานในการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแผนงาน 2. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มอบหมายและควบคุมงานซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานงานซ่อมบำรุง 3. ประสานงานการสั่งซื้อชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ที่จำเป็นใ…นการบำรุงรักษา ซ่อมแซม รวมทั้งวางแผนการเบิกอะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา 4. ติดตามดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลทางด้านเทคนิคของงานบำรุงรักษาในระบบควบคุมฐานข้อมูล สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้แล…

3 September 2015 | 10:24 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments