หัวหน้างานฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)

รับสมัครงาน หางาน หัวหน้างานฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)

สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ – เป็นธุรกิจสปา และมีสาขาเปิดเป็นดีวานาคลินิค สวัสดิการ – ยูนิฟอร์มพนักงาน – ประกันสังคม – ข้าวและน้ำดื่ม – ที่พักพนักงาน(รวม) – วันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายบุคคล (HR Supervisor) รายละเอียดของงาน 1.ควบคุมดูแลและแก้ปัญหาเรื่องการสรรหาบุคคลากร วางแผนอัตรากำลังคนและจัดทำคุณสมบัติรายละเอียด การทำงานของแต่ละตำแหน่งที่ได้รับการร้องขอมาจากแต่ละฝ่าย 2.ดำเนินการปฐมนิเทศก์พนักงานใหม่ และเสริมสร้างให้พนักงานใหม่เปิดใจเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร…นพนักงานในองค์กร 5.ควบคุมการประเมินการทดลองงานและประเมินประจำปีของพนักงานแต่ละแผนกในองค์กร 6.ควบคุมและตรวจสอบการสวัสดิการพนักงานและประกันสังคม, การจัดจ้างและต่อวีซ่าแรงงานต่างชาติ 7.ดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของบริษัทมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้บริหาร และต่อการทำงาน 8.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง หรือเ…

2 December 2016 | 11:48 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments