หัวหน้างานพรีมิกซ์ (รับเฉพาะเพศชาย) ****ด่วนที่สุด

งาน ค้นหางาน หัวหน้างานพรีมิกซ์ (รับเฉพาะเพศชาย) ****ด่วนที่สุด

บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด – จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่ริเริ่มดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างโอกาสและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตห่วงโซ่อาหาร , เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต และ การบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการขยายพื้นที่ธุรกิจไปในแนวราบ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด — บริษัท จีเอฟซีเอ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มี บริษัทในเครือทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิกกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเก…ูลการเบิก และการใช้คงเหลือให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับสินค้าจริงที่มีอยู่ การตรวจนับสต็อค 1. จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าจากระบบ เพื่อตรวจสินค้าหมุนเวียน ประจำวัน ประจำเดือน 2. เปรียบเทียบผลการตรวจนับจากระบบกับสินค้าคงคลังประจำเดือน การผสมสาร 1. รับและตรวจสอบวัตถุดิบ 2. ทวนสอบการชั่งและจัดเตรียมวัตถุดิบตามสูตร 3. ดำเนินการผลิตตามแผนงานที่กำหนดภายใต้คุณภาพ การปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนด GMP 1. ความสะอาดห้องปฏิบัติงาน 2. ความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้งาน 3…

10 March 2017 | 8:57 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments