หัวหน้างานระบบสุขาภิบาล (ประจำเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา)

สมัครงาน หางานใหม่ หัวหน้างานระบบสุขาภิบาล (ประจำเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา)

จังหวัดนครราชสีมา – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) : CPN ผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการบริหารศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล” รวมถึงอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทกำลังมองหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมกับบริษัทในตำแหน่งต่างๆ สวัสดิการ -เครื่องแบบพนักงาน -ค่ารักษาพยาบาล -ประกันสุขภาพกลุ่ม -ประกันสังคม -โบนัสประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ -วันหยุด 6 วัน/เด…ือน ตำแหน่ง : หัวหน้างานระบบสุขาภิบาล (ประจำเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา) รายละเอียดของงาน ควบคุมการดำเนินการ ตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส ภายในศูนย์การค้าฯ ให้ตรงตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมงานบริการรับแจ้งซ่อมระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส แก่ผู้เช่า/ร้านค้าและภายในสำนักงานของบริษัทฯ ควบคุมงานบริการตรวจสอบงานระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊สร้านค้า ร่วมดูแลควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊สไม่ให้เกินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ งานอื่นๆ…

7 April 2017 | 10:57 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments