หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

งาน หางาน หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – ประจำปี 5. นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 6. ประกันสุขภาพกลุ่ม 7. ประกันอุบัติเหตุ 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ 10. รางวัลอายุงาน 11. รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน) 12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 13. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงาน, อุปสมบท ฯลฯ 14. แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯฟรีทุกเดือน ตำแหน่ง : หัวหน้างานวางแผนการผลิต / เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสด…นื่อง 5. กำหนดงบประมาณประจำปี และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด 6. สนับสนุนวัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ทันต่อการผลิต 7. ดูแล Inventory วัตถุดิบ สารปรุงรส บรรจุภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 28 – 35 ปริญญาตรี/ โท สาขาการจัดการ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ ท…

26 December 2015 | 11:28 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments